För dig som tycker om historia, religion och filosofi

Många av oss har ett stort intresse i det vi kallar för historia, det som alltså har hänt och vi kanske inte kan påverka så mycket. Vad vi däremot kan är att lära oss från det som tidigare hänt. Det kan vara en fördel att inte göra om samma misstag igen som våra förfäder gjort.

Historia

Det finns mycket att skriva om när det kommer till historia och vi kommer att försöka skriva så ofta vi får tid och lust till. Något som gemene man kan göra är att släktforska. På så sätt så får man reda mycket om sin egna historia. Var kommer du ifrån och vilka egenskaper kan du hitta hos dina avlägsna släktingar som du själv har.

Religion

Finns det liv efter detta, är vi tvungen att göra goda handlingar för att vi ska återfödas till något gott. Kanske det är så att vi alla frågar efter saker som vi inte har så stor koll på. Det finns flera religioner som liknar varandra. I Sverige så är det kristendomen som är den religion som dominerar.

Filosofi

Är du den som sitter och funderar mycket? Man brukar prata om att sitta och filosofera och det är något som vi kanske gör lite nu och då. Själva ordet filosofi kommer från Grekiskans philosopia och betyder vän med visdomen. Vi kan lära oss mycket genom att fundera på saker och ting i livet.