Vikingatid, en spännande historia

Vid olika typer av utgrävningar i vårt avlånga land så hittas det rester från vikingatiden som är intressanta att forska om och gräva vidare. Hur levde man just på den plats jämfört med andra platser som har hittats.Under tiden 800-1050 så levde det vikingar som gav sig ut på långa färder via sjö och hav. Både för handel men också plundring av andra. Man ville också kolonisera nya områden som man inte varit på tidigare. Det var frågan om att hitta nya erövringar och att föröka breda ut sig och få mer land att bruka.Det som skedde var att länder i Västeuropa var försvagade och splittrade länder. Detta såg vikingarna som sin fördel för att kunna plundra och härska. Frankrike var ett rike som under den tiden saknade en stark härskare fick åtskilliga besök av Vikingar som attackerade landet från havet. Även England var ett land som fick besök av det starka och vilda vikingarna.Vid hemkomsten från de errövningsresor som gjordes så fanns det mycket att berätta om. Man hade också med sig de varor som man bytt till sig eller helt enkelt rövat med sig hem. Guld, kryddor och tyger kunde finnas med bland saker som tagits med hem till norden. Den allra största fynden som gjorts är i Ödeshög där en guldskatt från vikingatid hittats.

Nina Johansson